Menu

EU-forslag skal give mænd længere barsel

16. maj 2017 - Børn
EU-forslag skal give mænd længere barsel

Det handler om, at mange danske mænd ikke udnytter den barsel, de har mulighed for. I øjeblikket er perioden på fire måneder, og dermed er fordelingen ulige. Danmark er kendt for at være et meget fremtrædende land i forbindelse med ligestilling, men det viser sig ikke her.

Tak viser, at danske mænd tager begrænsede barselsperioder ift., hvad de har ret til. I 2015 var det i gennemsnit 25 dage, og det tal ønsker EU-kommissionen nu at øge. Man ønsker nemlig at øremærke barslen, så der er fire måneder til fædrene, hvilket altså er rigtig meget mere, end der tages i øjeblikket.

Statistikkerne viser desuden, at tendensen også gælder for mænd, som har ret til barselsdagpenge, og som dermed kan forsørge sig selv under barslen. For disse mænd var gennemsnittet 31 dage, hvilket altså også er rigtig langt under de fire måneder. Vi ligger desuden rigtig langt under vores nabolande Sverige og Tyskland i denne statistik.

Socialdemokratiet er et af de danske partier, som har talt for, at de danske fædre tager mere barsel. Alligevel mener man ikke, at det bør øremærkes, at der skal tages de fire måneders barsel, som EU ønsker. Man er enig i snakken om, at der skal laves nogle tiltag, men det skal være op til de enkelte lande, om barslen skal fordeles ligeligt, eller om den skal ”gives videre” til den anden part.

Forslaget

EU’s forslag har en række punkter, som både er velkendte og nye ift. de regler, vi kender fra Danmark. Det betyder, at der skal være ti dages fædreorlov umiddelbart efter fødslen, hvilken er en regel, vi allerede har herhjemme. Derudover skal hver forælder have fire måneders forældreorlov, og denne orlov skal ikke kunne fordeles valgfrit mellem forældrene.

Mere konkret betyder det, at man mister orloven, hvis man ikke gør brug af den. Den kan dog tages helt frem til, at barnet er 12 år gammelt. I øjeblikket har vi i Danmark en ordning, som giver forældrene 32 ugers orlov, som man frit kan fordele mellem forældrene.

Undersøgelser viser, at der kan være en økonomisk og familiær gevinst, hvis barslen fordeles mere ligeligt mellem forældrene. Det skyldes blandt andet, at kvindens årsløn stiger, hvis manden tager en større del af orloven. Selvom manden i disse tilfælde vil miste en indtægt, vil det samlet set kunne svare sig rent økonomisk for familien. Det er dermed ikke længere et argument, at det ikke kan svare sig, at lade manden tage en større bid af barslen.

Tags: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *